top of page

פביליו תאורה והצללה ברת קיימא

הפביליון נוצר במטרה ליצור הצללה במתחם הבימה בתל אביב תוך מתן דגש על שימוש בחומרים ממוחזרים. החומרים בהם נעשה שימוש הם חומרים מהכיכר עצמה. לוחות עץ בלויים המיועדים לפסולת, עוברים צביעה ומשמשים כקונסטרוקציה. עיגולים מפלסטיק ממוחזר שנאסף בכיכר, תורמים ישירות לרווחת העוברים והשבים. המעגל הקצר יחסית של פעולה - מחזור ותוצאה - הצללה מהווה דוגמה חיובית ופשוטה לתועלת המתקבלת ממחזור ובכך עושה יחסי ציבור לנושא המחזור והקיימות.

הפביליון מותאם עיצובית לסביבתו, הן בהתייחסות לחומרים והן בעיצוב המודרניסטי. עיגולי הפלסטיק מסתובבים ברוח ויוצרים צל דינמי. הפאנל הסולארי שעל גב הפביליון אוגר אנרגיה ומשמש לתאורה כללית בערב. כך שהמקום זמין בשעות השמש ומדגיש את הכיכר בשעות החושך.

2017 

bottom of page