© 2017 by Zarissh Saadayev

ראדום

גוף תאורה בהשראת הכיפה הגאודזית של האדריכל והמהנדס, בקמינסטר פולר. הצורניות, אותה אני מכנה "כיפה גאודזית הפוכה" היא תוצאה של חקירה, פירוק והרכבה מחדש של הכיפה הגאודזית. צורה זו מאפשרת שליטה בכיוון התאורה ע"י שינוי מוקד ההנחה של הגוף.

2015 | HIT