top of page

הפרוייקט הינו בחינה של תופעת ההגירה מנקודת מבט ממטית (מם =יחידת תרבות: רעיון, סמל, מעשה תרבותי שיכול לעבור ממוח אנושי אחד לאחר באמצעות תופעות שניתנות לחיקוי, לאו דווקא בהיגיון). בחנתי את ביתו של המהגר המכיל ממים שהיגרו באמצעותו ארצה, ואת הממים המקומיים הנפוצים בעיצוב המקומי, וגיליתי את המתח הקיים בין השניים. פירקתי והרכבתי מחדש את מרכיבי הסלון הביתי, עם ממים מייצגים מכל קטגוריה. מם השטיח המזרחי הדומיננטי בתרבויות מהגרים רבות ומם מרצפות הטרצו שהיה ועודנו דומיננטי בעיצוב המקומי. השילוב ביניהם והקומפוזיציה בחלל שואלים ומדברים את מערכות יחסים ביניהם ובינם לבין הנוכח בחלל.

 

 

 

2017 | HIT

צילום: רונן מחלב

פרטי חיבור: אזרביג'אן- ישראל

bottom of page